Curious.jpg
Coupleness logo transp.png

Nyfikenhet en nyckel i relationen

När du tänker på vad som är viktigt i en relation tänker du förmodligen på kommunikation, konfliktlösning och närhet. En sak som ofta glöms bort, men som ska stå högt på listan är nyfikenhet.  

Forskningen lyfter nyfikenhet som en nyckelkomponent
Årtionden av forskning av John Gottman och Gottman Institute har visat att nyfikenhet är en av tre nycklarna till en välmående relation. De andra två handlar om förmåga att navigera konflikter på ett bra sätt och om hur man blir vänner efter en konflikt. Att vara nyfiken är att visa intresse för ens partners liv. Det stora som det lilla.. Om allt rullar på och ni inte riktigt får tid att “checka-in” med varandra kan relationen börja ta stryk. Genom att vara nyfiken så visar du att du inte tar din partner för givet och ni undviker att bli två människor som bara samexisterar.

Hur du blir mer nyfiken i relationen
Det finns många sätt att visa nyfikenhet på i din relation. Här är några tips:

  • Fråga din partner om hur dagen varit. Frågor är ett bra sätt att visa att du är intresserad.

  • Var specifik med dina frågor. "Hur var det på jobbet idag?" är bra, "Hur var det mötet du hade i morse?" är bättre.

  • Ställ öppna frågor! Undvik ja- och nej frågor genom att ställa frågor som börjar med  "Berätta om ..." "Hur känner du dig inför ..." och "Varför tror du ..."

  • Var framåtlutad.  Ställ följdfrågor baserat på vad din partner delar med dig.

  • Var engagerad och närvarande. Behåll ögonkontakt i konversationen och undvik att bli distraherad av andra saker som din telefon.

  • Öva på aktivt lyssnande. Omformulera och upprepa några av de saker din partner delar och fråga om du förstått rätt (t.ex. "Det låter som att ditt möte i morse var intensivt men produktivt, förstod jag dig rätt?").

  • Prata om saker utöver det vardagliga. Det kan handla om din partners vänskapsrelationer, vad hen ser fram emot eller fina minnen ni har tillsammans.

 

Dagens fråga
Med vetskapen om att nyfikenhet är nyckeln till starka relationer blev vi på Coupleness inspirerade att skapa Dagens fråga. Det är vår mest populära feature i appen. Dagens fråga dyker upp varje dag när du trackar din dag och det finns plats för dig och din partner att skriva era svar. Det är ett snabbt och enkelt sätt att lära sig något nytt  och att komma nära varandra i en vardag som kanske handlar om mycket annat än relationen. Ni kan också använda Dagens fråga som utgångspunkt för ett längre samtal, istället för att kolla på Netflix en kväll och verkligen gräva djupare i en fråga och era olika svar. Frågorna är uppdelade i olika kategorier: vår relation, visa uppskattning för min partner, personlig utveckling, utrymme för förbättringar, tacksamhet, det förflutna och framtiden och "bara för skojs skull".

New apps we love.png
Local apps we love.png